car2day.com เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุง เงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ใช้บริการให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และ มีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฏหมาย ดังนี้
1. เงื่อนไขในการลงประกาศ car2day.com

เพื่อเป็นการสนับการทำธุรกรรม เกี่ยวกับรถยนต์ ของท่าน ผ่านทาง car2day.com ซึ่งได้ให้ข้อมูลข่าวสารทางรถยนต์ มาอย่างดี จึงอยากเปิดช่องทางแลกเปลี่ยน รถยนต์มือสองของท่าน ให้ มีความถูกต้องและชัดเจน ตรงไปตรงมา ทางเราจึงเปิดช่องทางประกาศขายรถให้ทางทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกขาย แต่ต้องอยู่ใน ความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ ทางเราจึงขอตั้งเงื่อนไขการลงประกาศดังนี้
– ผู้ลงประกาศบน car2day.com จะต้องลงข้อมูลเกี่ยวกับรถที่เป็นความจริงเท่านั้น
– เนื้อหาข้อความที่ลงประกาศต้องไม่มีมีเนื้อหาอย่างอื่นนอกจากการซื้อขายรถ
– ผู้ลงประกาศเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความที่ท่านเป็นผู้ลงประกาศเองและรับผิดชอบต่อการซื้อขาย
– รถยนต์ และข้อมูลที่ผู้ลงประกาศ จะต้องถูกต้องตามความจริง และต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถทำการซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ ได้จริง
– รูปภาพประกอบที่ลงในประกาศจะต้องเป็นรูปภาพจริงของรถคันนั้นๆ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ และไม่ได้ใส่ลิงก์ของเว็บไซต์อื่นๆในภาพ ทาง car2day.com จะไม่ระงับข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปภาพในประกาศและรูปร่างจริงของรถ
– ไม่ได้ลงประกาศที่ซ้ำกับประกาศที่มีอยู่บนเว็บไซต์
– ประกาศทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยพนักงานของ car2day.com การอนุมัติประกาศไม่ได้หมายความว่า car2day.com ยืนยันหรือจะรับผิดชอบต่อความถูกต้องของประกาศ หรือการซื้อขายระหว่างทุกฝ่าย เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
และปฏิเสธประกาศใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎระเบียบนี้ หรือละเมิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
– สแปม ลงหลายประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน จากหลายบัญชีที่ต่างกัน หรือประกาศขายมากกว่า 1 สินค้าใน 1 ประกาศ
– มีการหลอกลวง มีความไม่โปร่งใส ตามคำแจ้งเตือนของผู้ใช้อื่นๆ และได้ยืนยันโดยพนักงานของ car2day.com
– ไม่จ่ายค่าลงประกาศตามข้อกำหนดของ car2day.com ในกรณีนี้ car2day.com มีสิทธิ์หยุดการให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการลงประกาศและจัดการบัญชี กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ car2day.com เพื่อได้รับการปรึกษาและคำตอบ

2. เพื่อมอบให้คุณบริการและคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้จากลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ เพศ)
 • ข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล์)
 • เว็บไซต์ของผู้สมัครสมาชิก
 • สินทรัพย์ที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและประกาศขาย (หมายถึงรถยนต์ในเว็บไซต์)
3. ข้อมูลดังกล่าวจะได้ใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • ควบคุมการลงประกาศและตรวดสอบข้อมูลลงประกาศก่อนเปิดเผย
 • ควบคุมการลงประกาศโปรโมชั่นการให้ข้อมูลโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น ข้อมูลโปรโมชั่นอัพเดทล่าสุด การเสนอราคาสินค้าหรือบริการใหม่
 • ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้กับลูกค้า
 • ควบคุม วิเคราะห์ ข้อมูลลูกค้า
 • รับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของลูกค้าเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ถ้าใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างบน พวกเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ถ้าลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล ทางเราจะไม่รับรองเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีที่สุด
4. วิธีการเก็บข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวได้เก็บรวบรวมผ่านทางแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นสมาชิกและฟอร์มกรอกข้อมูลเมื่อมีการลงประกาศ

5. ระยะเวลาการปรากฏข้อมูล
 • car2day.com จะรักษาสิทธิปรากฏข้อมูลที่ลูกค้าลงประกาศในระบบภายในของเราในระหว่างการให้บริการกับลูกค้า หรือจนกว่าลูกค้าต้องการยกเลิกการประกาศ
 • car2day.com จะให้สิทธิยกเลิก แก้ใขข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (รถยนต์) ให้แก่ลูกค้า ถ้าผู้ลงประกาศไม่ได้ใช้ข้อมูลภายใน 90 วัน ระบบจะลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
6. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

ทางเราใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสม เช่นการพิจารณาการจัดเก็บข้อมูล การป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกับการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล มีแค่เจ้าหน้าที่ของ car2day.com เท่านั้นที่เข้าปฏิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ผู้เข้าใช้งานนี้จะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและอาจจะถูกลงโทษ เช่นยกเลิกจ้างงาน หรือการดำเนินคดีทางอาญา ถ้าละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
– สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสเข้าใช้งานเป็นความลับ car2day.com
รับรองไม่จะเปิดเผยหรือให้ข้อมูลสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของคุณจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอล
– กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง car2day.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด
– เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลถ้าจำเป็นในการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ car2day.com และผู้อื่น หรือเมื่อมีการเรียกร้องสิทธิ์จากลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ละเมิดกฎหมายของผู้ลงประกาศ หรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอให้ข้อมูล
– ผู้ลงประกาศจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้องและข้อพิพาททางกฎหมายเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลงประกาศ

7. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้